Shopping cart

Hossa i bessa na rynku co to jest i jakie są ich skutki?

co to jest hossa i bessa

Dobrym przykładem jej zastosowania mógł być zakup akcji Apple. Rynek byka jest bardzo korzystną tendencją giełdową, która ma pozytywny wpływ na różne obszary gospodarki krajowej. Dzięki tendencji wzrostowej https://www.forexpulse.info/ można dużo więcej zyskać, dlatego inwestorzy każdorazowo żywią nadzieję, że hossa potrwa jak najdłużej. W momencie kształtowania trendu i początku korekty niektórzy są przekonani, że zaraz powróci bessa.

Hossa i bessa na giełdzie. Kiedy grać, a kiedy wiać?

Dzięki wejściu w pozycję po niższej cenie, inwestor jest w stanie odnotować wyższą stopę zwrotu w trakcie kolejnego rynku byka. Hossę ogłasza się wtedy, gdy spora część akcji spółek rośnie, a potwierdza, https://www.forexgenerator.net/ jeśli większość z nich idzie w ich ślady. Często obejmuje nieznaczne, powolne odbicie trendów spadkowych na giełdzie, co może być traktowane nie jako zalążek hossy, ale po prostu korekta spadków.

co to jest hossa i bessa

Notowania na GPW tąpnęły. Inwestorzy pozbywają się akcji czołowej sieci sklepów

Znaczenie hossy na giełdzie można lepiej zrozumieć, jeśli wiesz, jak działa giełda. Może dochodzić na niej naprzemiennie do hossy i bessy. Czy w czasie hossy lokata kapitału na giełdzie to dobry pomysł?

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Zazwyczaj reprezentuje największe i najbardziej znaczące spółki, które są odniesieniem dla pozostałych firm notowanych na giełdzie. Rynek byka albo hossa to okres, w którym przez dłuższy czas przeważają wzrosty wycen akcji i innych instrumentów na danym rynku. To zjawisko jest widoczne poprzez wykres pokazujący notowania i kurs ceny indeksu lub konkretnych akcji. To utrzymujący się przez dłuższy czas wzrost akcji na giełdzie. Jej cechą charakterystyczną jest to, że wszystkie ceny papierów wartościowych rosną i to ogólnie panujący trend. Symbolem hossy na giełdzie papierów wartościowych jest byk, dlatego często mówi się, że mamy do czynienia z rynkiem byka.

co to jest hossa i bessa

W tamtym czasie jednocześnie rosły cen akcji, złota, srebra i innych surowców, a także kryptowalut czy nieruchomości. Z wielu czynników, co powinien rozumieć inwestor, który chce w nie inwestować. Nie są związane jedynie z realną wartością spółki, która je emituje, ale z nastrojami inwestorów czy nastawieniem do ryzyka inwestycyjnego. Czy określenie hossy i bessy dotyczy każdego wzrostu oraz spadku indeksów giełdowych? By można było o nich mówić, muszą zaistnieć odpowiednie okoliczności. Przede wszystkim wahania cen powinny wynosić co najmniej 20%.

co to jest hossa i bessa

  1. Wzrost stóp procentowych, co powoduje wyższe oczekiwania co do stóp zwrotu z aktywów giełdowych, a zatem obniżenie obecnych cen.
  2. Jeśli rzeczywiście czeka nas bessa w 2022 r., giełda może okazać się zbyt ryzykownym miejscem na inwestycje, a Polskę może czekać spowolnienie lub nawet kryzys gospodarczy.
  3. Jest to zazwyczaj okres, gdy gospodarka rozwija się, a wskaźniki makroekonomiczne są pozytywne.
  4. Bessa może też wynikać z utrzymujących się słabych danych z gospodarki – wówczas inwestorzy, obawiając się pogorszenia kondycji spółek, zaczynają wyprzedawać akcje i przestają kupować nowe.

Sprawdź, na czym polega hossa giełdowa i kiedy się zaczyna. Hossa, również określano jako rynek byka to sytuacja, w której otoczenie ekonomiczne jest korzystne. Bessa, czyli rynek niedźwiedzia zazwyczaj występuje w momentach, gdy otoczenie ekonomiczne zwalnia lub cofa się a w konsekwencji ceny akcji spadają. Warto tutaj podkreślić, że skuteczność tej strategii opiera się na śledzeniu trendu spadkowego i analizie wskaźników technicznych. Bessa to termin, który na pewno zna każdy, kto choć trochę interesuje się rynkiem akcji. Słowo to, choć może brzmi nieco tajemniczo, oznacza po prostu długotrwały spadek cen akcji na giełdzie.

Możemy o niej mówić wtedy, gdy wycena większości spółek na danym indeksie jest w wielomiesięcznym trendzie wzrostowym. Tej nazwy używa się głównie wobec sytuacji giełdowej, choć możemy także określać dobrą koniunkturę na całym rynku mianem hossy (lub np. na rynku nieruchomości). Symbolem hossy jest byk, dlatego, gdy mamy na danej giełdzie wielomiesięczne wzrosty, jesteśmy na „rynku byka”. Hossa i bessa mają istotny wpływ na decyzje inwestycyjne.

To pokazuje, że bessa rzadko ma lokalny charakter, lecz zwykle „rozlewa” się także na inne kraje. Jednym z najbardziej znanych przykładów bessy jest „czarny poniedziałek”, którym nazywany jest 19 października 1987 roku. W tym dniu amerykański indeks giełdowy Dow Jones Industrial Average zanotował spadek akcji o 22,6%. Była to największa dzienna strata w całej historii nowojorskiej giełdy.

Panuje także niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie, która ma duży wpływ nie tylko na gospodarkę, ale także na bezpieczeństwo kraju. W tak niepewnych czasach inwestorzy wolą pozbywać się ryzykownych aktywów i lokować pieniądze w bezpieczniejsze instrumenty. Ostatnia i jednocześnie największa bessa na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczęła się 6 lipca 2007 r. Była ona ściśle związana z rozlewającym się na świecie kryzysem finansowym spowodowanym zapaścią na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. W jego wyniku WIG stracił do października 2008 roku aż 62,6% – to właśnie w tym miesiącu był szczyt bessy, wynikający bezpośrednio z upadku Lehman Brothers.

Rzeczywistość zawsze wyprzedza jednak podręczniki i definicje, dlatego skuteczny inwestor powinien trzymać rękę na pulsie i elastycznie dostosowywać się do zmian. Stop loss to zlecenie zabezpieczające, które automatycznie zamknie pozycję w momencie, gdy osiągnie ona określony poziom straty finansowej. Korzystanie ze zleceń stop loss jest kluczowe, ponieważ chronią one nasz kapitał w momencie, gdy cena podąża w kierunku przeciwnym do naszych oczekiwań. Zlecenie take profit z kolei zamyka naszą pozycję, gdy ta osiągnie z góry określony poziom zysku. Redaktor naczelny 😉 Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych.

Akcje na nowojorskiej giełdzie osiągnęły poziomy sprzed krachu. W szerszym ujęciu można go stosować do określenia spadku cen na innych rynkach np. Zdecydowanie łatwiej jest nam dokonywać takich samych decyzji jak wszyscy. Czyli kupować drogie akcje, bo wszyscy nagle interesują się giełdą.

Pamiętajmy, że nawet najgorsze bessy kiedyś się kończą, a cierpliwość jest cnotą inwestora. Jeśli rzeczywiście czeka nas bessa w 2022 r., giełda może okazać się zbyt ryzykownym miejscem na inwestycje, a Polskę może czekać spowolnienie lub nawet kryzys gospodarczy. W takim trudnym okresie lepiej ulokować kapitał w bezpieczniejsze i pewniejsze aktywa np. Zapoczątkowana „czarnym poniedziałkiem” bessa w Stanach Zjednoczonych trwała wiele miesięcy – dopiero w sierpniu 1989 r.

Kursy akcji poruszają się mniej więcej w zgodnie ze zmianami średnich zysków. Na wykresie poniżej widzimy średnie zyski za 12 miesięcy dla spółek indeksu WIG20. Natomiast aktualne zyski wyprzedzane są przez indeksy https://www.investdoors.info/ o kilka (3-4) kwartałów. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Wtedy należy bardzo uważnie obserwować, co się wydarzy. Gdy korekta będzie trendem wtórnym, skończy się powyżej poprzedniego dołka. Jeśli poprzedni szczyt zostanie pokonany, możemy być pewni, że mamy do czynienia z hossą. Wraz ze wzrostami na giełdzie nierzadko idzie także wzrost gospodarczy. Zauważyć można, że zwiększonej aktywności inwestorów towarzyszy wzrost PKB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *